Club historie

1984
In januari komt een viertal modelspoorders samen bij L. Kiewiet in Beek en Donk. Ze besluiten om een modelspoorbeurs te organiseren en zo te peilen of er behoefte is aan een vereniging van modelspoorders. In april is die bijeenkomst. Er zijn veel belangstellenden en men besluit tot oprichting van een club (70 aanmeldingen). Er komt een voorlopig bestuur (L. Kiewiet voorzitter, A. Jonkers secretaris, J. Pezie penningmeester). Men gaat 1x per maand bijeenkomen in Beek en Donk. Er komen werkgroepen: Ruilbeurs, Documentatie en Techniek. Op 6 augustus 1984 passeren de statuten de notaris. De werkgroepen gaan voortvarend van start. Er komt een tweede modelspoorbeurs in Beek en Donk en vervolgens 2x per jaar (voorjaar en najaar). Er wordt ook door ca. 40 leden gestart met de bouw van een modulaire H0-baan. De modulen zijn privé bezit en volgens een uniek systeem koppelbaar, zodat een modelbaan kan worden gemaakt in een flexibele samenstelling. Daarom zal deze baan later de naam "Flexbaan" krijgen.

1985
In het voorjaar organiseert de club een driedaagse busreis en wordt de tentoonstelling 150 jaar Duitse Spoorwegen bezocht alsmede model- en grootspoor in en rond Nürnberg.  In oktober is er voor de eerste maal de tentoonstelling Rail in het kader van Den Bosch 800 jaar. De Flexbaan wordt daar door Mr. Pieter van Vollenhoven en Drs. Ed Nijpels officieel voor de eerste keer in bedrijf gesteld in een stand opgebouwd van steigerbuizen. Ruim 40.000 bezoekers! Dat smaakte naar meer en in december organiseert de club de eerste Open Dag in Eindhoven Woensel.

1986

Onze modelspoorbeurzen verhuizen naar het TOV-gebouw aan de Azalealaan in Helmond. Er is nog een Open Dag in Beek en Donk. Daar worden de plannen gemaakt voor de bouw van het (oude) station Helmond, als onderdeel van de Flexbaan. Er wordt o.a. gebouwd bij Van Gemert Meubelland en bij een tuindersbedrijf. De winter is erg koud!

1987
In mei staat de Flexbaan met station Helmond in de Zuidooster busgarage in Helmond, ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe Helmondse station.

1989
In mei wordt het eerste lustrum gevierd van het bestaan van de modelspoorclub met    een busreis naar Nienoord te Leek voor alle (ruim 100) leden plus partners en kinderen.

1990
Via allerlei connecties ontstaat de mogelijkheid om samen met de Helmondse modelautoclub en vliegclub een clubgebouw in Helmond te krijgen. Onze club neemt het voortouw en krijgt uiteindelijk het alleengebruik van een kleine gymzaal aan de Burgemeester van Houtlaan in Helmond.

1993
Er wordt gestart met de bouw van een “vaste baan” in het clubgebouw.

1994
Het 10-jarig bestaan van de Modelspoorclub Oost Brabant wordt gevierd met een receptie voor genodigden en ex-leden, gevolgd door een feestavond met barbecue voor leden en familie.

1995
Er wordt begonnen met de bouw van een nieuwe modelbaan "Station Deurne" (de eerste baan in clubeigendom) en met een baan in schaal 0 (smalspoor 0-e), later genaamd "De Goede Moordenaar" (in eigendom bij een aantal leden).

Er worden met de Flexbaan en een inmiddels gebouwde vitrinebaan in schaal N, verschillende tentoonstellingen, open dagen en andere evenementen bezocht. De belangstelling voor de modelspoorbeurzen in het TOV-gebouw neemt langzamerhand af en ook de clubwinkel heeft steeds minder belangstelling. Het bestuur besluit een andere weg in te slaan en organiseert in ...

1998
de eerste tentoonstelling met Spoorgroep Zuid in Sittard. Zowel de Flexbaan (inmiddels zonder het Station Helmond), het Station Deurne, en "De Goede Moordenaar" zijn aanwezig.

 

1999
Het 15-jarigbestaan van de modelspoorclub wordt gevierd in het clubgebouw in Helmond en een reisje naar de ZLSM (Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij). De eerste tentoonstelling van Spoorgroep Zuid in Helmond wordt gehouden.

2000    
Door middel van een project "Flexbaan 2000" wordt geprobeerd om de oude Flexbaan nieuw leven in te blazen met de modulen die inmiddels van verschillende leden in eigendom aan de club zijn overgegaan.

2002

Start van de bouw van een nieuwe 0-e baan genaamd "De Houten Kop”. Deze baan zal ook volledig clubeigendom worden

2004
De Modelspoorclub Oost Brabant bestaat 20 jaar. We gaan naar het vernieuwde Spoorwegmuseum in Utrecht.
In verband met grootschalige stadsvernieuwing wordt onze huisvesting aan de Burgemeester van Houtlaan onzeker.

2006
Tijdens het transport naar de Udense modelbouwdagen raakt de baan in aanbouw "De Houten Kop"  zwaar beschadigd. Mede in verband met de verhuizing van de modelspoorclub naar een zolder aan de Pastoor van Leeuwenstraat in Helmond komen er nieuwe normen en regels voor modelbanen en wordt "De Houten Kop" niet meer gerepareerd. Er wordt gestart met een 0-baan “Houthuizen”. Mede door de verhuizing in juli van dit jaar worden de Flexbaan en de vaste clubbaan gedemonteerd.

2007
Er wordt hard gebouwd aan 2 nieuwe banen: de nieuwe vaste baan (Het Leerze Spoor) in H0-schaal en de baan "Houthuizen" in 0-schaal.

2008
Naast de bouw van de nieuwe banen komt er een "rondrijbaan" met meerdere schalen (N, H0 en LGB). Op iedere eerste clubavond van de maand kan deze gebruikt worden om materieel te testen of gewoon "rondjes te rijden" met clubmaterieel of materieel van de leden zelf.

2009
De modelspoorclub bestaat 25 jaar. Tijdens een receptie en reünie voor oud leden wordt het nieuwe logo gepresenteerd.

2010
De nieuwe baan "Houthuizen" komt gereed en wordt tentoongesteld in Houten, Sittard en Rheinberg. Start bouw van een nieuwe baan (Trioduorama) ter vervanging van Station Deurne.

2012
Start bouw van alweer een nieuwe modelspoorbaan (voorlopige werknaam TURF). Op deze baan in schaal 0 gaan we vrijwel alles zelf maken, rails, wissels en rijdend materiaal ook!

2013
Vanwege de beperkte ruimte op de clubzolder en de geringe activiteit rond deze baan wordt de leden in een enquete gevraagd wat te doen met de vaste baan (Het Leerze Spoor). Uitslag: de baan wordt (tijdelijk) gedemonteerd en wellicht in een andere vorm t.z.t. weer in aanbouw genomen. 

2014
De vereniging bestaat 30 jaar. We hebben tevens de eer om de 25e SpoorGroep Zuid tentoonstelling te mogen organiseren. De baan Trioduorama was tijdens deze tentoonstelling voor het eerst door publiek te zien.

2015
Trioduorama wordt voorzien van LEDverlichting en steeds meer bewegende details.
We bouwen ook een nieuwe N-baan met de naam "Vivaldi". Onze 0-baan Houthuizen wordt verbeterd en uitgebreid.

2016
Station Deurne zou eigenlijk in opslag gaan. Maar er is nog veel vraag naar deze baan, zodat is besloten de baan weer op te knappen. De baan Houthuizen is uitgebreid met de markt van Helmond. Trioduorama is omgedoopt tot Triorama. Ons clublokaal wordt uitgebreid met een deel van de bergzolder van Het Baken.

2017
SpoorGroep Zuid is weer in Helmond. Tijdens deze tentoonstelling is de nieuwe baan TURF gepresenteerd. De N-baan Vivaldi (in aanbouw) staat er ook. Er blijken problemen met de scenery tijdens transport. Eerder was al een tunnel door een brandje verwoest.

2018
De baan Houthuizen kreeg kortsluiting tijdens een presentatie in Geldrop. Hierdoor moest de gehele bedrading onder een van de modulen worden vervangen. Door de hete zomer was er van juni tot augustus weinig activiteit op de clubzolder.

2019
De baan Vivaldi wordt niet verder gebouwd. De N-groep start met de bouw van een andere baan genaamd Touropa. De club kiest voor een standaard besturingssysteem voor digitale banen. Voor een uitbreiding van Triorama zijn gevorderde plannen. Die baan blijkt veel succes te hebben in Duitsland. Opnieuw een hete zomer met geringe bouwactiviteit.

2020
André Jonkers stond aan de wieg van onze club en is al jaren erelid. Hij was ook de trekker bij de bouw van de banen Houthuizen en Turf. Onder de naam JTM-modelspoor heeft hij ook privé met zijn banen "de Waterlift" en "Eindpunt" op diverse tentoonstellingen gestaan. Die twee banen zijn in januari 2020 aan de vereniging geschonken.