Club informatie

MODELSPOORCLUB OOST BRABANT is een vereniging, opgericht op 6 augustus 1984. Sinds juli 2006 heeft de vereniging een clublokaal/hobbyruimte in Stadshobbywerkplaats Het Baken, Pastoor van Leeuwenstraat 23 te Helmond. De leden van de vereniging wonen niet alleen in Helmond, maar in geheel Zuidoost Brabant .

Het bouwen van modelspoorbanen is de belangrijkste activiteit van de vereniging. Alle leden kunnen, meestal zonder extra kosten, deelnemen aan de bouw van nieuwe modelspoorbanen en aan het onderhoud van de bestaande banen. Deze banen, die uitgevoerd zijn in verschillende schaalgrootten, kunnen niet alleen in het clubgebouw  worden opgesteld, maar worden ook vertoond op modelspoortentoonstellingen in binnen- en buitenland. Leden kunnen, wanneer zij dat willen, als deelnemer meedoen aan deze tentoonstellingen.

In principe komen de leden iedere donderdag in het clublokaal bijeen om aan de banen te bouwen, of aan eigen of ander clubmateriaal. Leden kunnen hierbij deelnemen in verschillende werkgroepen. Andere dagen en tijden zijn in nader overleg ook mogelijk.

Naar behoefte worden bij voldoende belangstelling workshops gegeven in diverse modelbouwtechnieken.

Onze vereniging staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven (Nr. 40238266). De statuten kunt u inzien door op deze "link"  te klikken. 
 
De Modelspoorclub Oost Brabant 
is lid van de Nederlandse Modelspoorfederatie (NMF). Eenmaal per jaar worden in NMF-verband "Open Dagen" georganiseerd. We nemen hier aan deel in ons eigen clublokaal of ergens binnen de regio.

Samen met twee zusterclubs (in Sittard en in Roermond) vormt de Modelspoorclub Oost Brabant de Spoorgroep Zuid. Spoorgroep Zuid organiseert ieder jaar een grote modelpoortentoonstelling, afwisselend in Helmond, Sittard of Roermond.

Over de activiteiten van de club worden de leden geïnformeerd via het clubblad “De Pantograaf”.

Naar behoefte organiseren we ook reizen naar (model)spoorevenementen, tentoonstellingen e.d. Ook andere activiteiten zijn mogelijk, we hebben een vereniging en een bestuur dat open staat voor alle voorstellen van de leden.


De kernactiviteit van de vereniging is echter het bouwen en tentoonstellen van modelbanen. We streven ernaar steeds een of meer banen in aanbouw te hebben en tenminste een baan die geschikt is om naar tentoonstellingen te gaan.