Aanmelden als lid

Clubgegevens
Clubruimte open Iedere donderdag van 14:00u tot 17:00u en van 19:00u tot 21:30u en iedere woensdag van 19:00u tot 21:30u
Contributie* € 95 per jaar. Te betalen in september. Kan in 2 termijnen voldaan worden. September en Februari.
Bank / IBAN NL 54 BUNQ 2085 2467 96
Vermelding Contributie MSCOB

Vul het onderstaande formulier in.

*Let op: De contributie blijft, overeenkomstig de statuten van de vereniging, verschuldigd per verenigingsjaar ook als in termijnen wordt betaald. Tussentijdse opzegging ontslaat u niet van de betalingsverplichting! 

Persoonsgegevens

Contactgegevens

Adresgegevens

Bankgegevens

*Je bankgegevens zijn nodig voor het kunnen uitbetalen van declaraties.

Je gegevens worden opgenomen in onze administratie. De naam, adres, email en telefoonnummer worden gedeeld met de andere leden van de club. Heb je bezwaar? Geef dat dan onderstaand aan.


Of via het downloaden van het onderstaande formulier.

Vul dat in, zet een handtekening en kom het afgeven op de club of mail het naar info@mscob.nl

Inschrijfformulier lidmaatschap
Word – 102,2 KB 222 downloads