Privacy verklaring

Modelspoorclub Oost Brabant, met postadres Pastoor van Leeuwenstraat 23; 5701 JS te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40238266 verklaart het volgende:

Verwerken persoonsgegevens:

A. Leden van de vereniging met het doel deze leden te bereiken, hun bijdragen en contributies te innen en de leden te kunnen (her)kennen. Hiertoe bewaren wij NAW gegevens en voor zover beschikbaar en noodzakelijk ook de geboortedatum, banknummers, e-mailadressen, telefoonnummers en foto's van onze leden. De gegevens, met uitzondering van de bank gegevens, worden gedeeld op een, alleen voor leden toegankelijk, gedeelte van de website www.modelspoorcluboostbrabant.nl, tenzij het lid bij inschrijving heeft aangegeven dat bepaalde gegevens niet mogen worden gedeeld.

B. Belangstellenden in onze vereniging, met name van degenen die zich hebben aangemeld om de Nieuwsbrief van onze club te ontvangen. Wij bewaren alleen de namen en e-mailadressen van deze personen.

De gegevens onder ad A worden door ons actief bewaard totdat het lid aan zijn verplichtingen, zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, heeft voldaan. Hiermee wordt niet alleen gedoeld op financiële verplichtingen, maar ook het in bezit houden van materialen e.d. van de vereniging. Ledenlijsten blijven passief bewaard in het archief van de vereniging, tenzij het lid bij opzegging uitdrukkelijk heeft aangegeven dat zijn (of haar) gegevens verwijderd moeten worden. De vereniging bewaart deze gegevens uitsluitend om de ex-leden te kunnen uitnodigen voor door haar georganiseerde evenementen zoals tentoonstellingen, jubilea e.d.

De gegevens onder ad B worden onmiddellijk uit onze bestanden verwijderd wanneer u zich als abonnee van de Nieuwsbrief afmeldt. U ontvangt daarvan een e-mailbericht.


De gegevens, zowel vermeld onder ad A als ad B, worden niet gedeeld met derden. Leden dienen er wel rekening mee te houden dat namen en pasfoto's kunnen worden gevraagd door organisatoren van tentoonstellingen. Dat wordt door de vereniging per geval met de leden gecommuniceerd.

Foto's, Facebook, Website, en cookies
Wij maken regelmatig beeldopnames (foto's en filmpjes) van onze clubactiviteiten. Die worden onder meer geplaatst op de website, de Facebookpagina en het YouTube kanaal van de vereniging. Op die beeldopnames kunnen zowel leden van de vereniging als derden te zien zijn. Leden, die in clubkleding deelnemen aan tentoonstellingen en andere clubevenementen, geven door het dragen van die kleding impliciet toestemming voor publicatie van hun beeldopnamen.  Voor derden geldt dat, indien u niet wenst dat uw afbeelding in de opnamen die wij hebben gepubliceerd te zien is, kunt u dat bij onze vereniging schriftelijk melden. Wij zullen die afbeelding dan van internet en uit ons fotoarchief verwijderen. Dat kunnen we uiteraard niet voor opnamen die door derden zijn gemaakt of gedeeld. U zult daarvoor met degene die de opnamen gemaakt en/of op internet geplaatst heeft contact moeten opnemen.

Een deel van de belangstellenden in onze vereniging volgt ons via Facebook. Wij delen uw gegevens niet met Facebook. Wij krijgen wel informatie van Facebook. Met name hoeveel mensen onze pagina lezen en onze video's op Facebook bekijken. Meer willen we ook niet weten.

De website van de modelspoorclub wordt gehost bij Jouwweb.nl. De Stack (cloud opslag) en de domeinnamen worden gehost door Transip.nl


Voor het monitoren van het verkeer naar onze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Met behulp van cookies geplaatst door Google Analytics kunnen we bekijken welke pagina's worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Deze cookies worden maximaal 14 maanden bewaard. Zie ook http://www.google.com/policies/privacy/. Uw gegevens worden in anonieme vorm met behulp van Google Analytics geanalyseerd. Dat betekent dat uw gegevens niet naar u herleid kunnen worden en ook niet gebruikt worden door derden. Google maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Onze modelspoorclub plaatst zelf geen cookies op uw telefoon, tablet of computer. De privacy van de gebruiker is hiermee optimaal beschermd. Indien u meent dat wij uw privacy ondanks bovenstaande toelichting hebben geschonden, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 9-5-2018.